Govedarstvo u svetu – izgledi za 2016. godinu

 

Analitičari za narednu godinu predviđaju porast cena govedine. Naime, smatra se da bi smanjena raspoloživost goveda te jačanje funte mogla uticati na porast cena govedine.

Štaviše, niže cene žitarica, velike ovogodišnje količine slame i krme, kao i jeftinije gorivo, trebalo bi do određenog nivoa smanjiti troškove proizvodnje“, smatra Jack Frater, britanski konsultant za stočarstvo.

Jaka funta britancima otežava izvoz

Dok su cene u 2015. godini pokazale određeni rast u poređenju sa cenama u 2014. godini, može se pretpostaviti da će se cene naboljih goveda zadržati na iznosu od 03:30 do 3.60 funti/kg žive vage (preračunato 4.50 – 4.90 evra/kg)“, predviđa Frater.

Pretpostavlja se da će politički nemiri i loša ekonomska predviđanja uticati na održavanje jake funte, što bi moglo izvoznicima Velike Britanije uzrokovati probleme. Na primer, podaci iz juna 2015. pokazali su pad od 20% u ukupnom britanskom izvozu, javlja magazin Farmer’s Weekly.

Tržišna neravnoteža

Smatra se i da najveći problem stvara neravnoteža između ponude i potražnje, odnosno stvaranja zaliha koje utiču na kreiranje cena govedine. Stoga će za ostvarivanje profitabline govedarske proizvodnje povećanjecena govedine biti neizbežno.

Nedavni izveštaj sa tržišta pokazao je da i najbolji uzgajivači krava dojilja i dalje često ostvaruju negativan finansijski rezultat. U svakoj su analizi poljoprivredne proizvodnje ključan faktor fiksni troškovi, koje je najvažnije redukovati, a tako je i u slučaju uzgoja krava dojilja.

U uzgoju krava dojilja, na primer, pritisak da se smanje fiksni troškovi se povećava. Za uzgoj ovakvih krava koje borave u zatvorenom prostoru, potrebno je osigurati (kupovinom ili košenjem) velike količine slame, prilikom čega se mnogi farmeri oslanjaju na silažu. Stoga alternative, kao što je zimska ispaša mogu biti dobro rešenje za produženje sezone ispaše, a time i smanjiti troškove proizvodnje“, zaključuje Frater.

izvor – Marina Bošnjak

Leave a Reply