Azijska vinska mušica preti ove godine

Azijska vinska mušica – U našim uslovima pojavu D. suzukii treba pratiti od aprila do kraja oktobra. Njen let se može registrovati i pre aprila i nakon oktobra, ali tada ne izaziva štete jer nema plodova voćaka. Voćni zasadi koji mogu biti ugroženi i u koje treba postavljati klopke su:

  1. jagode,
  2. trešnja,
  3. malina,
  4. kupina,
  5. borovnica,
  6. vinova loza,
  7. breskve,
  8. nektarina,
  9. kajsija…

D.suzukii privlače mnoga isparenja, uključujućiona iz sirća, vina, kvasca i voća. Jabukovo sirće se koristi za pripremu mamaka zato što je prozirno, lako se dobija, čuva mušice i sprečava budj. Mamci zasnovani na kvascu (jedna kašika suvog kvasca, 4 kašike belog šećera i 2 šoljice vode) privlačnije su od jabukovog  ranoj sezoni. Medjutim, nepovoljno je što je mamak sa kvascem neproziran i primerci u njemu se mogu brzo razložiti.

Kasnije u sezoni smeša vinskog i jabukovog sirćeta (60:40) je mnogo atraktivnija od mamka sa kvascem ili čistog jabukovog sirća. Dodaje se i jedna kap tečnosti za sudje, koja razbija i razredjuje površinu rastvora pa mušice potonu, a ne beže.

Mamci se rade od plastične ambalaže (boce), izbuše se četiri simetrično smeštene rupice, prečnika od 5 mm, na otprilike 3 cm ispod čepa boce. U bocu se ulije jabukovo sirće do otprilike polovine zapremine. Optimalan broj mamaka varira od velićine plantaže (četiri ili pet mamaka po zasadu kod manjih plantaža). Mamci se mogu pomeriti kada voće sazri. Proveravati zamke što češće, poželjno je svaki dan. Kad voće počne da šara – makar dva puta nedeljno. Nedeljno menjati mamak, kako bi stalno bili privlačni.

Da bi se izvukle mušice, procediti rastvor kroz cediljku ili finu tkaninu. Potom oprati mušice u sud ili ih staviti na papirni ubrus da se odstrani tečnost, što oslobadja mušice, a zatim ih nežno sakupiti četkicom u drugi sud. Zameniti mamak vodom da se poveća jasnoća, a potom sipati rastvor u plitku belu posudu ili u prozirnu posudu na beloj pozadini, da se stvori kontrast. Dodati više vode da bi se razbile zalepljene mušice.

Postavljanje i kontrola mamaka

Idealno vreme za postavljanje mamaka je najkasnije mesec dana pre početka zrenja plodova, mada se odrasle mušice mogu zabeležiti i u drugim vremenskim periodima kada je temperatura stalno iznad 10 ºC. Za prvu detekciju, mamci se postavljaju na rubove zasada, oko zasada ili u sam zasad. Treba ih postaviti u krošnju stabla ili ih fiksirati na tlo između redova biljaka na senoviti položaj. Kontrolu mamaka vršiti jednom nedeljno.

Vizualnim pregledom, takođe, se može zabeležiti prisutnost ove štetočine i to uočavanjem znakova oštečenja na plodovima. Ukoliko ima simptoma na plodovima, uzimanju se uzorci plodova za analizu. U vreme sazrevanja obavlja se vizuelni pregled, skidaju se mamci, analizira se sadržaj mamaka. Skinuti mamci na mestima gde su izbušene rupe na plastičnoj boci oblepe se lepljivom trakom kako kiselina ne bi iscurila.

Kontrola voća na prisustvo larvi

azijska mušica larvaAko se pronadje makar samo jedna odrasla jedinka u zasadu može značiti da su jajašca već položena, tako da je potrebno proveriti prisustvo larvi u plodu.

Larve mogu biti prisutne u voću čak i pre nego se odrasle jedinke uhvate.Proveravanje voća na prisustvo larvi, takodje, pokazuje da li je prskanje efektno. Treba uzorkovati samo na izgled zdravo voće da bi se izbegla mogućnost otkrivanja domaćih larvi koje se ne mogu razlikovati od larviD.suzukii. Staviti voće u ravan, tamni tiganj ili kesu i dodati slani rastvor (1/4 čašice soli na 4 čašica vode). Nakon 15 minuta larve ce izaći iz voća. Ako nakon 15 minuta larve nisu više vidljive, nežno otvoriti voće i proveriti ponovo. Larve vinske mušice su bele i bez nogu, veličine od 0.6 mm kada se izlegu, pa do 3.5 mm kada potpuno porastu i nemaju očigledno oformljenu glavu.

Razlikovanje larvi D.suzukii od drugih larvi je skoro nemoguće. Medjutim, larve koje se nalaze u skoro sazrelom voću su najverovatnije larve D.suzukii. Ako su larve veće i imaju glavu, mogu biti larve drugih insekata. Ako na petieljkama maline ima soka, D.suzukii larve su možda prisutne. Treba tražiti malu rupu u plodu koja je okružena truležom, kao trag da se pronadju larve i lutku.

PSSS Leskovac

Gordana Jovanović

Article written by

Please comment with your real name using good manners.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial