Rodne grane kruške – kako orezati voćku

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Rodne grane kruške – U toku formiranja krune, kruska počinje da formira cvetne pupoljke, čak neke sorte, druge godine po sadnji na stalnom mestu. Veliko opterećenje rodom, u ovom periodu se ne preporučuje, jer bi to umanjilo opštu vitalnost voćkice i nemogucnost da se formira željeni oblik krune.

Dozvoljava se porast jednom broju manje razvijenih letorasta, da se na njima formiraju cvetni pupoljci i da donesu rod. Pri tome, valja se držati principa: produžni letorasti se ne prekraćuju, prekraćivati se mogu grančice sa cvetnim pupoljcima.

Grančice, koje nemaju cvetne pupoljke (jednogodišnje) se ne prekraćuju. Na takvim grančicama, kad se prekrate, u zavisnostiRODNE GRANE KRUŠKE koliko je prekraćena, razvija se više letorasta i umesto jednog ili dva letorasta formira se metlast izgled, time se pogoršavaju uslovi za fotosintetske aktivnosti.

Za pravilno izvodjenje rezidbe neophodno je da se razlikuju cvetni od lisnih pupoljaka, starost rodnih grančica kao i starost rodnog drveta.

Rodne grančice su stare svega jednu godinu, a rodno drvo je višegodišnje.

Transformacija lisnog u cvetni pupoljak traje godinu dana, da bi se već naredne godine iz cvetnog pupoljka razvio plod. Proces transformacije od lisnog pupoljka do ploda traje dve godine. Na prošlogodisnjoj grančici iz lisnog pupoljka, pri optimalnim uslovima formiraju se cvetni pupoljci. To je rodno drvo staro na kraju vegetacije dve godine, sa rodnim grančicama starim jednu godinu. Ovo rodno drvo je vrlo produktivno, jer je na njemu veliki broj rodnih grančica sa jos većim brojem cvetnih pupoljaka, odnosno cvetova.

RODNE GRANE

Rodne grane kruške – kako orezati voćku

levo: jednogodišnji letorast

u sredini: ista grančica sledeće godine, sa razvijenim cvetnim pupoljcima

desno: cvetni pupoljak i plod iz tog pupoljka u trećoj vegetacijiRODNE GRANE

rezidba kruske

levo: slabo bujna grana

u sredini: srednje bujna

desno: bujna grančica (prekraćivanje u B1)

Rezidba za rod kruške se izvodi slično na svim oblicima krune. Jačina rezidbe zavisi od starosti stabla kruške. Po pravilu mlade voćke su i veće bujnosti, pa se takva stabla manje orezuje nego slabo bujna i zakržljala. To znači da se treba pridržavati principa :

  1. duga (slabija) rezidba na bujnim stablima ubrzava i povećava rodnost, a
  2. kratka (jača) rezidba povećava bujnost i usporava rodnost.

Duge grančice s terminalnim cvetnim pupoljkom se ne orezuju, samo se proredjuju. Složeno rodno drvo obavezno podmladiti, pri čemu se prevode na neku grančicu. Takav se postupak sprovodi u cilju obnove rodnog drveta.

Najproduktivnije je rodno drvo staro dve i tri godine. Pored toga je i nezaobilazan princip: na stablu sa malo cvetnih pupoljaka, ostavlja se rezidbom, više rodnih grančica sa cvetnim pupoljcima i obratno – više cvetnih pupoljaka – treba obaviti proredjivanje i skraćivanje rodnih grančica i rodnog drveta. Na stablima sa mnogo starog rodnog drveta rezidba se izvodi njiRODNE GRANEhovim proredjivanjem, bilo sasvim, sa delom grane ili delimično, skraćivanjem tog račvastog rodnog drveta. Vodi se računa da se iz ostavljenog dela dobije novi letorast koji treba da postane rodna grančica.Sa starošću se produktivnost rodne grane smanjuje.

Zato rezidbom treba svake godine zameniti oko 10-30% rodnog drveta, čime se suvišne grane odbacuju i time stvaraju povoljni uslovi za zametanje i razvoj ploda, kao i izbijanje novog rodnog drveta. višegodisnje rodno drvo (orezivanje u B ili B1) Skeletne grane ne treba prekraćivati vec ih prevoditi na spoljnu grančicu. Sve suve i jako povredjene grane i grančice, kao i vodopije i grane koje rastu u unutrašnjosti krune, kao i one koje se preklapaju treba odseći do osnove. Ukoliko u kruni postoji neka praznina tu treba ostaviti jednu vodopiju, ali pod uslovom da se povije, da ne raste bujno. Rodne grane stare 4-5 godina, koje su se usled radjanja iscrple treba odseći do osnove.

autor: Almir Aletić

izvor agrotelinfo

Article written by

Please comment with your real name using good manners.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.