Lucerka – seno, silaža, senaža

Proizvodi od lucerke bez obzira da li se koristi kao zelena krma, seno, silaža ili senaža, lucerka se po pravilu kosi, ako se ne koristi ispašom. U toku proizvodne godine obavlja se 3-5 kosidbi.

Visina reza košenja, naročito prvog otkosa, treba da iznosi 7-10 cm. Ta visina je poželjna da bi se što bolje razvio korenov vrat sa većim brojem grana,odnosno pupoljaka za naredni otkos, a sve da bi se krma što bolje iskoristila. Lucerka se koristi kao sveža zelena krma tokom cele vegetacije ili kao seno, silaža i senaža. Ređe se koristi ispašom, jer kod preživara može izazvati nadimanje,pa i uginuće.

 Najbolji kvalitet ovih proizvoda od lucerke postiže se košenjem u početku cvetanja. Izuzetak je zadnji jesenji otkos koji treba da bude košen nešto kasnije (50-60 dana posle prethodnog) da bi koreni biljke u zimu ušli sa dosta hranljivih rezervi. Treba izbegavati ulazak u lucerište tokom kišnog, vlažnog vremena, jer jače gaženje dovodi do proređenja i skraćuje dužinu života biljaka. Prinos zelene mase se kreće 40-50 t/ha,sena 8-10 t/ha,a biološki potencijal novijeg sortimenta je duplo veći u povoljnim uslovima.

Proizvodi od lucerke – seno, silaža, senaža

Siliranje lucerke -priprema sena od prvog i poslednjeg otkosa zelenelucerke, zbog loših vremenskih uslova je vrlo otežano i prouzrokuje visoke gubitke u hranljivim materijama, naročito u karotinu. Zbog navedenog preporučuje se siliranje ili senažiranje lucerke.

 Lucerka je bogata u proteinima, ali ne sadrži potreban šećerni minimum za uspešnu fermentaciju mlečno kiselog tipa. Zato se za uspešno siliranje preporučuje dodavanje nekih ugljenohidratnih hraniva kao što su sitno mlevena prekrupa zrna kukuruza 5-7%, suvi rezanac šećerne repe 8-10%, melasa 3-5%,dehidrirana surutka 2-3% ili dodavanje bakterijsko-enzimskih inokulanata (5-10g/t zelene mase) što može biti jeftinije od dodavanja ugljenohidratnih hraniva. Pri manjem sadržaju suve materije (25-30%) dužina odrezaka biljaka treba da bude 3-5cm, a pri većem sadržaju suve materije (30-35%)od 2-3cm.

 Ukoliko se od zelene lucerke priprema senaža sadržaj suve materije u provenutom materijalu treba da bude između 40 i 60%,a dužina odrezaka 0,7-1,5cm.

  PSSS Šabac    Savetodavac Marina Gačić

Leave a Reply