AGROEKONOMIST – Rezultati poslovanja poljoprivrednog gazdinstva 2

10-ways-to-increase-profit-margins-blog

Dobit

 

Završavajući rezultate reprodukcije izložićemo Dobit (Do), kao krajnji izraz rezultata reprodukcije. Uvažavajući činjenicu da u uslovima robne proizvodnje dobit nepredstavlja samo konačan izraz rezultata reprodukcije već i cilj reprodukcije poljoprivrednog gazdinstva. Dobit se neproizvodi, dobit se ostvaruje kao razlika između realizovane vrednosti na tržištu i utrošenih vrednosti proizvodnih faktora. Dobit se izračunava kao razlika između ukupno ostvarenog prihoda (C) i ukupnih troškova (T).

 

Do = C – T

 

Faktori koji utuču na formiranje dobiti, shodno kvantitativno utvrđenju dobiti koja zavii od veličine rezultata proizvodnje (količine realizovanih proizvoda na tržištu I tržišne-prodajne cene Q*Cq ) I visine ukupnih troškova (cene koštanja), su:

  1. Društveni factor
  2. Tehnički factor
  3. Factor organizacione prirode

Društveni factor deluje na dobit poljoprivrednih gazdinstava posredstvom mera makroekonomske politike kojom se regulišu cene I porezi, dakle, u sferi primarne raspodele. Makroekonomske politike mogu da utiču I na smanjenje obima proizvodnje (time se smanjuje realizacija obima proizvodnje). Na obim ostvarene dobiti poljoprivrednog gazdinstva utiču bitno I mere kreditno-monetarne politike kao dela korpusa mera makroekonomske politike.

Tehnički faktori, za razliku od društvenih na koje poljoprivrednici u suštini nemogu da utiču, na tehničke faktore se može uticati u određenom vremenskom period. Sve je izražajnija substitucija faktora proizvodnje poljoprivrednog porekla faktorima nepoljoprivrednog porekla dovodi do stalne promene u odnosima rad/kapital. Pomeranje odnosa u korist kapitala dovodi do porasta proizvodnosti ukupnog rada što se odražava kroz postizanje optimalnog korišćenja faktora proizvodnje I porasta obima I kvaliteta proizvoda a time I povećanja realizovane vrednosti I smanjenja troškova upotrebe faktora proizvodnje.

Organizacioni faktori formiranja I dinamike dobiti utiču kroz smanjenje stepena korišćenja kapaciteta, povećano trošenje faktora proizvodnje, odstupanja prodajnih od tržišnih cena faktora proizvodnje I povećanih troškova kamata kao posledice organizaciono uslovljenih angažovanih sredstava.

Promena dobiti usled uticaja graničnih troškova ispoljava se usled porasta stepena iskorišćenja kapaciteta I realizacije dodatnog obima proizvodnje. Pri povećanom stepenu korišćenja faktora proizvodnje se povećava za ΔQ. Svaka nova jedinica proizvoda (granični prinos) opterećuje se samo varijabilnim troškovima Tv . Granični troškovi su niži od prosečnih troškova jer u sebi nesadrže fiksne troškove. Na osnovu toga moguće je snižavati prodajnu cenu dodatnog obima proizvoda do granice do visine graničnih troškova po jedinici proizvoda. To predstavlja jednu od mera konkretnog ponašanja na tržištu I u tom slučaju se ostvaruje granična dobit po jedinici proizvoda.

 

Utvrđivanje granice dobiti

nastaviće se…….

 

Poljo-Klub

 

 

 

min

 

 

Leave a Reply