Prihrana pšenice sledi – Koliko je prava mera ?

psenica-ozima-setva-njiva-poljoprivreda-oranica-vojvodina-ravnica-tanjug-jaroslav-pap_660x330Prihrana pšenice –  toplo vreme za ovo doba godine ubrzava porast biljaka i približava se trenutak za prihranu pšenice. Večito pitanje za proizvođače je koliko uložiti da bi ta ulaganja opravdala njihovu ekonomsku isplativost? Toplije vreme će na “videlo” vratiti štetočine – pepelnica, rđa lista …

Primena fungicida i pesticida je pravilo, a ne izuzetak. Najvažnije je pratiti usev, njegovo stanje i biti stalno prisutan na njivi.

Preventivna primena fungicida je dobar potez, primenjuje se u SAD-u, ali troškovi njihove primene često “pojedu” deo zarade. Zato pratite izveštaje PIS Srbije i njihove preporuke, uz Vaš nadzor na njivi i primenite ih kada stvarno ima ekonomskog rezona, kada stopa razvoja štetnika pređe dozvoljeni prag.

Primena herbicida opravdava svrhu, neželjeni korovi mogu odneti 20 – 40% prinosa, jer ukradu vodu i minerale pšenici, “zaguše” rast biljaka, a kada izrastu na njivi – kombajniranje je stvarno naporno. PRINOS MOŽE BITI VEĆI ZA 250 – 450kg po hektaru  uz njihovu pomoć.

Prihrana pšenice sledi – koliko je prava mera ?

Dodavanje azota u proleće je nužno, jer biljka ga treba za dalji razvoj – pitanje je koliko dodati? Nekada , u zavisnosti od godine, ista količina dodanog azota ne rezultira istim prinosom na njivi !!

Trimble GreenSeeker ručni Senzor useva je jednostavan za korištenje merni uređaj koji se može koristiti za procenu zdravlja-ili-snage useva kako bi doneli bolje odluke o upravljanju hranivima na farmi. Očitane vrednosti se mogu koristiti kako bi doneli ne-subjektivne odluke o količini đubriva koje se primenjuje na vaš usev, što rezultira efikasnijim korištenjem đubriva za bolji prinos i zaštitu okoline.

Kako radi – Senzor emituje kratke bljeskove crvene i infracrvene svetlosti, a zatim meri količinu svake vrste svetla koje se reflektira natrag od biljke.  Senzor prikazuje izmerene vrednosti u smislu jednog NDVI čitanja (u rasponu od 0,00 do 0,99) na svom LCD ekranu.  Snaga otkrivenog svetla je direktan pokazatelj zdravlja useva; viša čitanje, zdravija biljka

Izvršite analizu lista na prisustvo azota i dodajte ga koliko je pravilno. Ne jurite maksimalne prinose jer često maksimalni prinosi ne obezbeđuju i pozitivnu ekonomsku računicu. Stručnjaci kažu da “ciljanje” prinosa 10% ispod genetskih mogućnosti sorte jeste pravi prinos.

Posmatrajte cene na tržištu, predviđanja stručnjaka su i dalje da postoji veliki fond zaliha pšenice na svetu i da se ne očekuju velika pomeranja – to sve prati nizak nivo cena nafte, koji će se nastaviti kako predviđaju brokeri na berzi.

 Izračunajte danas koliko ste do sada uložili, koliko treba još da uložite da bi dostigli prinos koji želite po hektaru – tu sumu podelite sa tim “dobrim” prinosom i vidite koliko Vas košta jedan kilogram. Uporedite to sa današnjom cenom i znate gde ste i šta Vam valja raditi.

izvor agroinfotel

Leave a Reply