Soja gustina setve prema sorti i vremenu setve

soybean-crops1

Soja gustina setve prema sorti i vremenu setve – jedan od bitnih faktora visokogo prinosa je optimalan broj biljaka po jedinici površine. Broj biljaka je vezan za:

– sortu

– vreme setve

-obradu zemljišta

-količinu padavina

-mineralnu ishranu

-zaštutu od korova i insekata

Gustina setve soje se određuje na osnovu karakteristika odraslih biljkaka. Brzina zatvaranja redova je bitan faktor stabilne i visoke proizvodnje.

. Jedan od bitnyh faktora visokogo princesa je optimalan broj biljaka po jedinici površine. Broj biljaka je vezan za:

– sortu

– vreme setve

-obradu zemljišta

-količinu padavina

-mineralnu ishranu

-zaštutu od korova i insekata

Gustina setve soje se određuje na osnovu karakteristika odraslih biljkaka. Brzina zatvaranja redova je bitan faktor stabilne i visoke proizvodnje.

Treba imati u vidu da je u retkom sklopu češća – jača konkurencija korova, kao i formiranje mahuna bliže površini zemlje što će izazvati gubitke tokom žetve. Soja, kao okopavina se gaji širokoredno, a širina međurednog prostora zavise od tehničkih uslova i bioloških osobina. Za naše uslove se preporučuje razmak redova 45 – 50 cm. Razmak u redu reguliše broj biljaka po hektaru.

Setvom u optimalnom roku preporučuje se sledeći razmak u redu:

– za rane sorte 4 cm

– za srednje stasne 4,5 – 5 cm

– za kasne sorte 5 – 5,5 cm

Soja gustina setve prema sorti i vremenu setve

Ukoliko se zakasni sa setvom ili se setva obavlja u loše pripremljeno zemljište, potrebno je povećati količinu isejanog semena, ali treba znati da broj zrna nije kompezujući činilac za neodgovarajuću agrotehniku.

Na kraju se može konstatovati da konkretne potrebe za semenom soje po jedinici površine zavise od:

– planiranog sklopa

– krupnoće semena

– kvaliteta semena

Dipl.inž. Ljubodrag Pantelić

agoinfotel

Leave a Reply