Kukuruz – Broj biljaka po hektaru i uticaj na prinos

corn-field

ISPITIVANJE UTICAJA BROJA BILJAKA NA PRINOS HIBRIDA KUKURUZA – dipl.inž. Varga Damir, dipl.inž. Neven Orčić

Kukuruz je ratarska kultura koja u Republici Srbiji bila zasejana na oko milion ha u periodu od 2012-2014 godine, što ga čini najzastupljenijom kulturom u strukturi setve. Prosečni prinos na nivou Republike u istom periodu je iznosio 3,6 t/ha 2012. godine, 6,0 t/ha 2013. godine i 7,5 t/ha 2014. godine. Zapaža se velika varijabilnost u visini ostvarenog prinosa,a glavni razlog je što se skoro celokupna proizvodnja odvija u uslovima suvog ratarenja.

Zbog ograničenih mogućnosti navodnjavanja, ostalim agrotehničkim merama nastoji se ublažiti uticaj klimatskih faktora na proizvodnju kukuruza. Jedan od bitnih faktora koji utiče na visinu prinosa jeste sklop, odnosno broj biljaka u berbi.

Optimalni sklop zavisi od mnogo činilaca, ali najvažniji su genetske karakteristike hibrida i obezbeđenost zemljišta vodom i hranjivim materijama. Iz navedenih razloga, izvođenje ogleda sa različitim hibridima i variranjem sklopa, u različitim agroekološkim područjima, od bitne su važnosti za preporuku optimalne gustine.

POVRŠINE I PRINOSI KUKURUZA NA PODRUČJU GRADA SUBOTICE

Kukuruzpredstavlja kulturu koja se tradicionalno seje na najvećim površinama na području Grada Subotice. Proizvodnju kukuruza pri tome odlikuje velika varijabilnost prinosa, jer se celokupna proizvodnja odvija u uslovima suvog ratarenja. Tokom poslednjih 10 godina, u periodu od 2006-2015 godine, uočljiv je trend povećanja prinosa

kukuruza u odnosu na period od 1996-2005 godine. Glavni razlozi za to su povećana uporeba mineralnih đubriva, upotreba đubriva sa naglašenim sadržajem fosfora na osnovu rezultata brojnih agrohemijskih analiza zemljišta, kao i uvođenje novih hibrida kukuruza u proizvodnju, uz povećanje učešća hibrida iz FAO grupa 300 i 400.

agroinfotel

Leave a Reply