Kako do znanja i vrhunske rakije !!!!!

Ako ste proizvodjač rakije ili to planirate da budete onda je ovo prava informacija za Vas. Kako da poboljšate i napravite vrhunsku rakiju. Profesor dr. Ninoslav Nikićević oragnizuje prvi On-line kurs u proizvodnji voćnih i drugih rakija!

Pogledajte video !!!

PRVI REGIONALNI ON LINE KURS OBUKE ZA PROIZVOĐAČE VOĆNIH I DRUGIH RAKIJA

 Ovaj kurs obuke omogućiće sticanja osnovnih fundamentalnih teorijskih znanja o tehnološkim procesima proizvodnje voćnih i drugih rakija, u skladu sa važećom Zakonskom regulativom. Kurs će biti održan najsavremenijom On Line tehnikom i predviđen je da obuhvati ceo Balkanski region (sve bivše republike SFRJ). Po završetku On Line kursa obuke, polaznici  će dobiti cenjeno majstorsko pismo za prozvođača voćnih i drugih rakija, sa potpisom prof dr Ninoslava Nikićevića.

Planirano vreme održavanja prvog regionalnog On Line kursa obuke: april -maj 2022 (subota i nedelja, termin: 12-15h, sa pauzom od 30 min)

Rok za prijavljivanje: 15.03.2022

Održavanje on line kursa obuke uslovljeno je brojem prijavljenih polaznika (min 100).

 Cena kursa obuke po osobi: 400 EUR ili 48.000 dinara.

Napomena: u cenu je uračunata i najnovija knjiga profesora dr Ninoslava Nikićevića, 1132 strane, izdanje 2021 Godina, čija cena iznosi 130 EUR.

Prijave za prvi On Line kurs obuke, slati isključivo porukom na e-mail: ninoslavyug@yahoo.com

U prijavi je potrebno navesti: ime, (srednje slovo) i prezime, adresu stanovanja i broj telefona.

S poštovanjem,

Profesor dr N.Nikićević

izvor:poljoklub

Leave a Reply