Kako izabrati hibrid, gustinu setve, FAO grupu

kukuruz-presjek-2

Hibridi – kako izabrati . IZBOR HIBRIDA – Ukoliko se seje veća površina, bitno je odabrati bar dva-tri hibrida u cilju dobijanja stabilnijih prinosa. Bez obzira koliko jedan hibrid bio dobar, ne može se dobro suprotstaviti svim stresnim činiocima (visoke temperature u vreme cvetanja, suša u vreme nalivanja itd.) koji se mogu desiti u proizvodnji. U tom smislu dobro je kombinovati hibride rezličitih FAO grupa zrenja.

Hibridi – kako izabrati hibrid, gustinu setve, FAO grupu

 VREME SETVE

Kukuruz je toploljubiva biljka i treba ga sejati kada se temperatura zemljišta na dubini setve (5-7cm) ustali na 10-12 stepeni. Optimalni rok za setvu na teritoriji Pčinjskog okruga kreće se od 15.04.-05.05. tekuće godine, uz preporuku da ukuliko vremenske prilike dozvole setva može početi i ranije.

 U praksi je bitno konkretno za svaku godinu i svaku njivu precizno odrediti vreme setve. U nekim godinama optimalni rok može biti i 10 april, a nekada tek 20 april. Neki proizvođači seju kukuruz već krajem marta, to je rizično, ukoliko zahladi, period od setve do nicanja može da se razvuče više od 20 dana, a imperativ je da kukuruz što pre nikne. Seme koje dugo stoji u hladnoj i vlažnoj zemlji podložno je truljenju i napadu žičara, što rezultuje smanjenom sklopu, tj. proređenom usevu.

 DUBINA SETVE

Kukuruz se seje na dubinu od 5-7 cm. To se zna i najčešće je tako. Međutim, često na ivicama parcele ili uvratinama, kako se kaže, zbog sabijenosti zemljišta, seme bude položeno i znatno pliće, čak nekada ostane po neko seme i na površini. Sve to donekle bude u redu ako nakon setve padne kiša, ali ako zasuši tada nastaju problemi, seme u uslovima nedovoljne vlage ne može da nabubri, klija i niče. Seme koje je posejano pliće od 2,5 cm u proseku za razne tipove zemljišta formiraće bočne korenove, koji su najvažniji za ukorenjavanje biljke i uzimanje hrane i vode u vazduhu, oni će ostati mali, zakržljaće. Takve biljke najčešće padaju ili ostaju jalove. Zbog svega toga bitno je da dubina setve ne samo u dubini parcele nego i na uvratinama bude između 5 i 7 cm.

 UPOTREBA SEMENA I SETVENA NORMA

Savremena tehnologija proizvodnje kukuruza zahteva optimalni sklop biljaka karakterističan za grupu zrenja. Pregust sklop dovodi do zastoja u razvoju, neracionalno iskorišćavanje vode i hraniva iz zemljišta, i direktno utiče na smanjenje prinosa. Gustinu setve, tj. budući broj biljaka po jedinici površine opredeljuje rastojanje biljaka u redu, pošto se kukuruz kod nas seje na međuredni razmak od 70 cm. Gustina setve treba da bude primerena potencijalu godine, nivou agrotehnike, potencijalu njive i hibrida koji se seje: Generalna preporuka bila bi: – u povoljnim uslovima hibride FAO 500 i 600 grupe zrenja treba sejati ne ređe od 70 x 22-24,5cm, a u nepovoljnim uslovima (jug Srbije) na 70 x 26-30cm. – Hibride FAO 300 i 400 grupe zrenja u povoljnim uslovima treba sejati na 70 x 18-22cm, a u nepovoljnim uslovima 70 x 22-24,5cm (jug Srbije).

 Nada Lazovic-Djokovic, dipl. ing.

PSSS Vranje

Leave a Reply