Sumpor nužan za dobar prinos kultura

A road leads deep into a Kansas cornfield in late July.

Sumpor nužan – sumpor  spada u red makrohranljivih konstitucionalni elemenata. Biljkama je pristupačan isključivo (jedino) u sulfatnoj formi. Uloga sumpora u biljkama je višeznačna: ulazi u sastav aminokiselina i proteina, enzima, održava ravnotežu aniona i kationa, ulazi u sastav različitih staničnih faktora, ima važnu rolu (ulogu) u većini biohemijskih procesa.

Sumpor je potreban u svim fazama vegetacije, a njegov značaj ogleda se u:

  • doprinis boljem korištenju unesenog azota.

  • Povoljno utiče na stvaranje proteina i kvalitet proizvoda

  • Povećava otpornost biljke na zaraze i nepovoljne uslove(suša, visoke i niske temperature).

Određeni nivo sumpora je neophodan tokom celog razdoblja vegetacije. U uslovima manjka sumpora smanjuje se ugradnja azota u proteine, a kao posledica toga povećava se količina neproteinskih azotnih spojeva uključujući nitrate.

Pri jakom manjku sumpora dolazi do znatnog povećanja koncentracije nitrata u biljkama što se nepovoljno odražava na porast i kvalitet.

TABELA              PRINOS                              IZNOSI SUMPORA

Pšenica                5,4 t/ha                                          8 kg/ha

Soja                         4 t/ha                                         13 kg/ha

Kukuruz                13                                                 17

Lucerka                 13                                                 34

Paradajz               67                                                 46

Krompir               56                                                 25

Kupus                  34                                                  23

Savetodavac za ratarstvo

dipl. inž. Miodrag Simić

Article written by

Please comment with your real name using good manners.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial