Mere zaštite višegodišnjih zasada tokom zime

f8c225e28610777f1eabe8ebf863d01d_517a4dedee14c82e47a523867a2d1539_cropMere zaštite – Mehaničke mere zaštite višegodišnjih zasada – Jedna od obaveznih mera zaštite tokom faze mirovanja voćaka i vinove loze, pored redovnog orezivanja jeste uklanjane obolelih grana i grančica (lastara) i njihovo iznošenje van voćnjaka i vinograda kao i obavezno spaljivanje. Na jabučastom voću (jabuka, kruška, dunja i mušmula) naročito  treba obratiti pažnju na simptome koje izaziva bakteija Erwinia amylovora, izazivač bakteriozne plamenjače jabučastog voća. U slučaju pojave ove izuzetno destruktivne i vrlo opasne bakterije potrebno je odstraniti obolele biljne delove, grane, grančice, skeletne grane, i to 20-30 cm, pa i preko 50 cm ispod zaraženog dela voćke, u zavisnosti od debljine obolele grane koja se uklanja. Otvore nakon rezidbe posebno skeletnih grana treba premazati kalemarskim voskom ili rastvorom bakarnih preparata.

Pribor kojim se vrši orezivanje obavezno treba dezinfikovati u toku i posle rezidbe sredstvima kao što su VARIKINA, ETANOL ili BAKARNI PREPARATI. Nakon   primene bakarnih preprata, pribor za rad se mora dobro oprati vodom kako ne bi došlo do njegove korozije.

U svim višegodišnjim zasadima (voćke i vinova loza) treba ukloniti (orezati), izneti i spaliti sve grane i grančice sa stabala i čokota koje su obolele, sa simptomima crne pegavosti, pepelnice, prouzrokovača sušenja cvetova rodnih grana i grančica i dr, suve i polomljene grane, ukloniti sve mumificirane plodove koji su ostali da vise na granama, zatim ukloniti sasušeno lišće i koru na čokotima vinove loze, jer su upravo to mesta gde prezimljavaju mnogi paraziti i štetočine tokom zimskog perioda.

Mere zaštite višegodišnjih zasada tokom zime

Obavezno pregledati sve višegodišnje zasade na Agrobacterium tumefaciens prouzrokovača bakterioznog raka voćaka i vinove loze. Zaražene delove odstraniti po istom postupku kao kod Erwinia amylovora.

Kod sitnog voća (malina, ribizla, kupina, borovnica i brusnica) obratiti pažnju na zadebljanja koja prouzrokuju staklokrilci i prstenar kod maline. Zahvaćene izdanke treba iseći i spaliti.

Zimsko i ranoprolećno prskanje

Zimsko prskanje koje se izvodi za suzbijanje velikog broja prezimljavajućih formi parazita (ispod kore u pazuhu pupoljaka u opalom lišću) i štetočina:

  •  Biljne vaši – tokom zime se mogu primetiti povijene grane što je znak većeg prisustva ove štetočine, koje prezimljavaju u stadijumu jaja na jednogodišnjim i dvogodišnjim granama i u pazuhu pupoljaka.
  •  Smotavci – jabukin, šljivin, breskvin, crveni i sivi smotavac voćnih pupoljaka, prezimljavaju u obliku gusenice (larve odraslih a neke i mlađe larve) ispod kore a neke i u izgriženim komoricama na mestima orezivanja i u drugim zaklonima.
  •  Kruškine buve (Psylla spp.) – prezimljava imago – zimske forme obično ispod opalog lišća.
  •  Grinje – izuzetno opasne štetočine prezimljavaju u obliku jaja na kori u naborima kore i na mestima grananja.
  •  Štitaste vaši – prezimljavaju na stablu i granama voćaka.

Zimsko prskanje ima cilj da smanji brojnost štetočina, koje su se prenamnožile tokom vegetacije.

Ovo nije obavezna mera svake godine. Na osnovu pregleda u toku mirovanja vegetacije određuje se potreba za zimskim tretiranjem (kad brojnost štetočina prelazi prag tolerantnosti).

Zimskim prskanjem se ne uništavaju štetočine u potpunosti, ali se smanjuje njihova brojnost za narednu vegetaciju i primenju se samo za one štetne vrste gde zimsko prskanje ima efekta (preparat može da dopre do stadijuma koji prezimljava i da deluje na njega).

Zimsko prskanje treba izvršiti odmah nakon orezivanja i iznošenja grana iz voćnjaka a to je kraj februara početak marta. Tretiranje obaviti po lepom, tihom i sunčanom vremenu, temeljno oprskati (okupati) voćku – čokot. Ako je oko stabla suvo lišće oprskati i njega (veliki broj parazita prezimljava na njemu kao i kruškina buva).

Kod nas je registrovano više preparata, za suzbijanje prezimljavajućih formi insekata, za zimsko i rano prolećno prskanje: BELOL, GALMIN, GALPAR, OLEO-ULTRACID, BELO ULJE, a za suzbijanje prezimljavajućih formi parazita dodaju se preparati na bazi BAKRA.

Koncentracija ovih preparata je različita za različite voćne vrste i vinovu lozu i pre primene obavezno treba pročitati uputstvo proizvođača. Preparati na bazi mineralnih ulja koriste se do početka kretanja vegetacije (faza mišjih ušiju).

Na tržištu postoji i gotova kombinacija mineralnog ulja i bakarnih preparata: CRVENO ULJE i PLAVO ULJE ono ide do do početka kretanja vegetacije.

Mica Stajić

Dipl. ing. poljoprivrede – smer zaštita bilja i prehrambenih proizvoda

agrotelinfo

Leave a Reply