Zaštita krompira u skladištu tokom zime

420163Bolesti krtola krompira u skladištu. Štetni organizmi merkantilnog krompira u skladištima. Prašna krastavost krompira(Spongospora subterranea). Na površini krtola nalaze se plikovi u vidu bradavica. Dešava se da plikovi pucaju pri čemu nastaju kraste iz kojih se oslobadja crna prašna masa. Hemijskim merama ovaj parazit se NE može suzbiti. Zbog toga, u ovom periodu preporučujemo proizvodjačima da vrše preglede magacinskog prostora i obavezo uklanjaju oštetežene krtole. Ove krtole treba uništiti, ne davati stoci za ishranu jer su spore vitalne i preko stajnjaka može doći do inficiranja zemljišta. Kako se bliži vreme naklijavanja krtola i njihove sadnje, ovako štećene krtole krompira ne treba koristiti za sadnju, a prilikom sadnje izbegavati vlažna i kisela zemljišta. Obavezan je petogodišnji plodored.

Bakterijska trulež krompira (Erwinia carotovora subsp.caratovorum) Obilazeći skladišta, magacine i podrume na području RC Leskovac ( lokaliteti Bogojevce, Navalin, Čifluk Ragojanski, Pečenjevce, Priboj ) gde se tokom zimskih meseci čuva merkantilni krompir registrovana je pojava bakterijske truleži krompira (Erwinia carotovora subsp.caratovorum) na krtolama. Obolelo tkivo krtola je meko, ulegnuto, sluzave i vlažne konzistencije. Tkivo se vremenom raspada, truli pri čemu se širi veoma neprijatan miris. Ovako zaražene krtole se na kraju pretvaraju u tamnu kašastu masu sa pojavom beličastog, penastog bakterijskog eksudata koji curi iz krtola.

Mere zaštite:

  • Obolele krtole odstraniti iz skladišnog prostora i obavezno uništiti, ne saditi ih,
  • Temperatura u skadištu mora biti ispod 8°C,
  • Redovno provetravanje skladišnog prostora,
  • Provera zdravstvenog stanja krtola, posebno ako se čuvaju u vrećama, jer se bolest širi kontaktom.

Bolesti krtola krompira u skladištu tokom zime

Suva truleži krompira (Fusarium sp.) na krtolama krompira u skladištu. Na mestima gde su krtole povređene, javljaju se sitne mrke zone. Infekcija se širi, tkivo iznad pega postaje vlažno i smežurava se, vrlo često u vidu koncentričnih krugova. Na tkivu koje je izumrlo javljaju se pustule sa micelijom i sporama gljiva beličaste nijanse. Napadnuti deo krtole je tamne boje, smežuran i postepeno uleže. Obolele krtole se sasušuju, smežuravaju i mumificiraju. Ovaj parazit prouzrokuje velike štete tokom skladištenja krompira. Infekcije se uglavnom ostvaruju u vreme vađenja krtola i pri transportu. Fusarium sp. se naročito brzo razvija sa porastom temperature u skladištu tokom ranog proleća.

Mere zaštite:

  • Smanjiti mogućnost povređivanja krtola prilikom vadnje krompira i njegovog uskladištenja,
  • Prilikom skladiranja krompira obezbediti temperaturu iznad 12 stepeni i dobru ventilaciju kako bi se sprečila povećana vlažnost vazduha u cilju ubrzanog zarastanja povreda na krtolama,
  • Dezinfekcija mehanizacije, skladišta i krtola,
  • Pravilno zarastanje isečenih krtola,
  • Zaražene krtole treba odstraniti pre sadnje i baciti na smetlište.

Moljac krompora (Phthorimae operculella).Na području RC Leskovac prilikom obilaska skladišta, magacina i podruma koji se koriste za čuvanje merkantilnog krompira tokom zimskih meseci mogu se naći krtole sa različitim promena – biotske i abiotske prirode. Jedna od češćih pojava jesu oštećenja na krtolama od strane moljca krompira (Phthorimae operculella). Oštećenja su plitko ispod površine krtole, ali mogu prodreti i duboko do unutrašnjosti. Tuneli koje izgrizu su dugi, lako se mogu primetiti i ispunjeni su izmetom gusenice. Po tome se mogu razlikovati od oštećenja od žičara ili grčica, najčešćih zemljišnih štetočina, koje prilikom ishrane ne ostavljaju izmet u unutrašnjosti krtola, a koje su takodje, registrovane na krtolama krompira.

Tako oštećene krtole nemaju upotrebnu vrednost, vrlo brzo propadaju i ne preporučuju se za sadnju koja je na pragu. Zbog toga preporučujemo proizvodjačima da obave zdravstvene preglede skladišnih prostora i sve oštećene krtole uklone iz magacina i odlože na odgovarajuće mesto. Ne koristiti ih za sadnju jer mogu pričiniti štete u novoj vegetacionoj sezoni. U tunelima koje sada vidimo na krtolama nakon skidanja pokožice registrujemo larvu.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanovic

PSSS Leskovac

Article written by

Please comment with your real name using good manners.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial