Administrator

Nova agrarna poljitika u Opštini Bačka Palanka

Nova agrarna poljitika u Opštini Bačka Palanka

Opštinu Bačka Palanka posetili su ministar poljoprivrede Branislav Nedimović i pokrajinski sekretar za poljoprivredu dr.Vuk Radojević i zajedno sa Predsednikom Opštine Bačka Palanka obišli su poljoprivredna gazdinstva. U razgovoru sa poljoprivrednicima i konsultacijama sa Vukom Radojevićem  Predsednik Opštine Bačka Palanka Branislav Šušnica najavljuje zaokret u agrarnoj politici Opštine Bačka Palanka, u pitanju su finansijski podsticaji ali i kadrovske promene. Branislav… Read more →

Mera podrške mladim poljoprivrednicima - kad će i da li će je biti !?

Mera podrške mladim poljoprivrednicima – kad će i da li će je biti !?

Mera podrške mladim poljoprivrednicima koji započinju svoju budućnost u poljoprivrednom sektoru je uvedena 2017.godine u mandatu Pokrajinskog sekretara za Poljoprivredu Vuka Radijevića. Ta Startap mera za mlade poljoprivrednike je zbog vandrednog stanja, nažalost Pokrajinskog Sekretara za poljoprivredu, trenutno obustavljena. Ali Vuk Radojević obećava da će po sazivu nove vlade I rebalansom budžeta ista biti vraćena to jest da će se… Read more →

Pokrajinski budzet za Pčelare

Pokrajinski budzet za Pčelare

U gostovanju u brazdama Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Vuk Radojević je izneo podatke da je ova administracija povećala za deset puta subvencije za pčelare u pokrajini. Pomoć pčelarima je u 2016godini, pre njegovog dolaska iznosila samo 5miliona dinara po godini, a samo u ovoj 2020godini je već realizovano 50 miliona dinara podsticaja u pčelarstvo, odnosno 200 miliona dinara u proteklom… Read more →

Pokrajinski Sekretar čuva male poljoprivrednike

Pokrajinski Sekretar čuva male poljoprivrednike

Podsticajna politika Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu je usmerena na intenzivnu proizvodnju na malim poljoprivrednim gazdinstvima, sve podsticajne mere I subvencije su usmerene I podržavaju taj vid strategije razvoja sa posebnim naglaskom na mlade poljoprivrednike. Na taj način poljoprivrednici mogu da ostvare veću dobit, budu konkurentniji na tržištu, obezbede svoje porodice i  ostanu na selu. Zbog korone odnosno vandrednog stanja, sve… Read more →

5.1 Paradajz - ČUVANJE PLODOVA PARADAJZA

5.1 Paradajz – ČUVANJE PLODOVA PARADAJZA

ČUVANJE PLODOVA PARADAJZA Patogeni u plod paradajza mogu dospeti na različite načine kako tokom gajenja tako i tokom berbe i skladištenja. Povrede pokožice ploda i plodne drške su potencijalni putevi za njihovo prodiranje. Takve plodove treba ukloniti pre nego što bolest počne intenzivno da se razvija. Na plodu se razvija veliki broj mikroorganizama, a posebno velike štete nanose Alternaria sp.,… Read more →

4.1 Paradajz - BERBA PLODOVA PARADAJZA

4.1 Paradajz – BERBA PLODOVA PARADAJZA

BERBA PLODOVA PARADAJZA Za lokalno tržište paradajz se bere u punoj biološkoj i fiziološkoj zrelosti, kada postigne karakterističnu, najčešće crvenu boju ploda. Zreli plodovi se čuvaju 3-4 nedelje na temperaturama 15-20oC, pri RVV oko 85%. Za udaljena tržišta plodovi se beru znatno ranije, u vreme pojave ružičaste boje na vrhu ploda. Postoje hibridi (long shelf life) koji nose genetsku opredeljenost… Read more →

3.11 Paradajz - BIOLOŠKO SUZBIJANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA

3.11 Paradajz – BIOLOŠKO SUZBIJANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA

BIOLOŠKO SUZBIJANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA Biološko suzbijanje štetnih insekata, bolesti i korova Gajenje paradajza u zatvorenom prostoru omogućava brzo razviće i razmnožavanje brojnih štetočina što nameće čestu primenu insekticida. Gajenje u polju ima svoje specifičnosti pre svega zbog manjeg napada štetočina ali su problemi primene insekticida slični. Paradajz se često konzumira u svežem stanju pri čemu je od berbe ploda do… Read more →

3.10 Paradajz - KONTROLA POJAVE I RAZVOJA REZISTENTNOSTI

3.10 Paradajz – KONTROLA POJAVE I RAZVOJA REZISTENTNOSTI

KONTROLA POJAVE I RAZVOJA REZISTENTNOSTI   Način delovanja pesticida Specifičan način na koji pesticidi suzbijaju štetne organizme poznat je kao mehanizam delovanja. Potrebno je upoznati se sa načinima delovanja pesticidа da bi se primenom odgovarajućih mera sprečila pojava rezistentnosti, tj. smanjile šanse za razvoj rezistentnosti. Na ovaj način se održava efikasnost većeg broja pesticida koji se mogu koristiti za zaštitu… Read more →

3.9 Paradajz - PRAĆENJE PRISUSTVA I BROJNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA

3.9 Paradajz – PRAĆENJE PRISUSTVA I BROJNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA

PRAĆENJE PRISUSTVA I BROJNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA Praćenjem prisustva i brojnosti štetnih organizama u usevu paradajza omogućava se efikasnija primena mera suzbijanja štetnih organizm. Hemijske mere suzbijanja treba izvoditi samo u slučajevima kada brojnost pređe ekonomski prag štetnosti. Pregledom useva se stiče prava slika o zastupljenosti populacija štetnih organizama i njihovim promenama koje nastaju tokom vegetacione sezone. Pregled useva pruža informaciju… Read more →

3.8 Paradajz - SUZBIJANJE KOROVA

3.8 Paradajz – SUZBIJANJE KOROVA

SUZBIJANJE KOROVA Pri gajenju paradajza treba koristiti agrotehničke, fizičke, mehaničke, biološke i hemijske mere suzbijanja korova. Hemijske mere suzbijanja korova Pre izbora herbicida potrebno je ustanoviti koje su korovske vrste prisutne na proizvodnim površinama.. Direktna setva paradajza Ukoliko je registrovana brojna populacija jednogodišnjih uskolisnih korova preporučuje se da pre setve paradajza u zemljište se unese herbicid na bazi aktivne supstance… Read more →