Agroekonomist

AGROEKONOMIST - Rezultati poslovanja poljoprivrednog gazdinstva 2

AGROEKONOMIST – Rezultati poslovanja poljoprivrednog gazdinstva 2

Dobit   Završavajući rezultate reprodukcije izložićemo Dobit (Do), kao krajnji izraz rezultata reprodukcije. Uvažavajući činjenicu da u uslovima robne proizvodnje dobit nepredstavlja samo konačan izraz rezultata reprodukcije već i cilj reprodukcije poljoprivrednog gazdinstva. Dobit se neproizvodi, dobit se ostvaruje kao razlika između realizovane vrednosti na tržištu i utrošenih vrednosti proizvodnih faktora. Dobit se izračunava kao razlika između ukupno ostvarenog prihoda… Read more →

AGROEKONOMIST - Rezultati poslovanja poljoprivrednog gazdinstva

AGROEKONOMIST – Rezultati poslovanja poljoprivrednog gazdinstva

Rezultati poslovanja poljoprivrednih gazdinstava U procesu reprodukcije ostvaruju se rezultati reprodukcije u vidu: Fizički proizvod Vrednost proizvodnje (ukupan prihod) Dobit – kao krajnji rezultat reprodukcije   Fizički proizvod Fizički proizvod kao rezultat reprodukcije u poljoprivredi ima upotrebnu vrednost I vrednost. Većina poljoprivrednih proizvoda služi za ishranu pa je njihova upotrebna vrednos egzistencionalne prirode za razliku od upotrebne vrednosti nepoljoprivrednih proizvoda…. Read more →

AGROEKONOMIST - Ekonomski Uspeh Poljoprivrednih Gazdinstava

AGROEKONOMIST – Ekonomski Uspeh Poljoprivrednih Gazdinstava

EKONOMSKI USPEH POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA Ekonomski gledano, suština poljoprivrednog gazdinstva je da rezultatima, kao efektima procesa reprodukcije, obezbedi pre svega kontinuitet procesa reprodukcije kao i rast i razvoj poljoprivrednog gazdinstva. Praktično to znači da gazdinstvo treba da ostvari takav obim proizvodnje čijom valorizacijom na tržištu ostvaruje podmirivanje ukupnih troškova poslovanja kao i da ostvari akumulaciju koja će mu obezbediti rast i… Read more →

AGROEKONOMIST - Ekonomika - Funkcija proizvodnje

AGROEKONOMIST – Ekonomika – Funkcija proizvodnje

1.Koji je najisplatljiviji obim proizvodnje ? 2.Koju veličinu utrošaka faktora proizvodnje (semena, đubriva,…) treba da bi se ostvario što veći profit 3.Na koji način iskombinovati linije proizvodnje zarad maksimalnog profita Na ova i ostala značajna pitanja treba da odgovori proizvodna funkcija, sa kojom utvrđujemo povećanje dodatnog rezultata proizvodnje koji se može ostvariti povećanjem dodatno utrošenih elemenata proizvodnje. U svetu pa… Read more →

AGROEKONOMIST - Ekonomika - Funkcionalna amortizacija

AGROEKONOMIST – Ekonomika – Funkcionalna amortizacija

Funkcionalna amortizacija Vezuje se za predpostavku da se osnovna sredstva postepeno troše u procesu reprodukcije I to tako da se troše proporcionalno, srazmerno, ostvarenom obimu proizvodnje u toku veka upotrebe. Za razliku od vremenskog metoda gde se vrši procena veka upotrebe, ovde se vrši procena mogućeg obima proizvodnje koji se može ostvariti tim sredstvom. Izračunavanje godišnjeg iznosa amortizacije sredstava za… Read more →

AGROEKONOMIST - Ekonomika - Amortizacija 2

AGROEKONOMIST – Ekonomika – Amortizacija 2

Progresivna i degresivna Vremenska amortizacija   Metod Progresivne raspodele (amortizacije) Kod Progresivne raspodele godišnji iznosi amortizacije se povećavaju iz godine u godinu u toku veka upotrebe. U poslednjoj godini eksploatacije osnovnog sredstva je najveći iznos smortizacije. Takav način obračuna je slabo primenjljiv I koristi se u retkim slučajevima kada gazdinstvo pri nabavci osnovnog sredstva ne raspolaže sopstvenim finansijskim sredstvima, te… Read more →

AGROEKONOMIST - Ekonomika - Amortizacija

AGROEKONOMIST – Ekonomika – Amortizacija

Amortizacija Metode obrčuna amortizacije su: Vremenska amortizacija Funkcionalna amortizacija   1-Vremenska amortizacija Pri utvrđivanju iznosa amortizacije za osnovu upotrebljava vreme tj. vremenski period korišćenja osnovnih sredstava u reprodukciji. Neophodno je utvrditi Vek upotrebe osnovnog sredstva. Nakon utvrđivanja osnovice za amortizaciju, o čemu smo pisali, i utvrđivanju veka upotrebe osnovnog sredstva, vršimo odabir raspodele amortizacije za određen vremenski period, a taj… Read more →

AGROEKONOMIST - Ekonomika - troškovi faktora proizvodnje

AGROEKONOMIST – Ekonomika – troškovi faktora proizvodnje

  Trškovi faktora proizvodnje Suštinski, troškovi su proizvod utrošaka i cena po jedinici utrošaka, odnosno zarade po jedinici tekućeg rada. Troškovi Materijala Troškovi materijala se utvrđuju kao proizvod utrošaka materijala i cene po jedinici utrošaka. Tm=M*Cm Troškovi Sredstava za rad Karakteristika sredstava za rad je da se  on u procesu reprodukcije u celosti unese u proces, međutim ona postepeno prenosi… Read more →

AGROEKONOMIST – Ekonomika - Funkcija Troškova

AGROEKONOMIST – Ekonomika – Funkcija Troškova

Funkcija Troškova Pri razmatranju troškova neophodno je istaći činjenicu da je sve prisutnija primena kvantitativnih metoda u analizi troškova. Funkcija ukupnih troškova Opšti oblik možemo iskazati kao:       Tu = F(x) Pri čemu je Tu – Ukupni troškovi Proizvodnje, X – fizički obim proizvodnje proizvoda x. Tu = Tm + Ti + Tr Tm – troškovi materijala; Ti – troškovi sredstava… Read more →

AGROEKONOMIST - Ekonomika - osnovni faktrori proizvodnje

AGROEKONOMIST – Ekonomika – osnovni faktrori proizvodnje

FAKTORI PROIZVODNJE Osnovni faktori proizvodnje Po svojoj funkciji grupišu se u Živi ljudski rad – radna snaga Predmeti rada – materijal Sredstva za rad Živi ljudski rad (umni i fizički) jeste jedan od osnovinih faktoraproizvodnje koji delujući na sredstva za proizvodnju stvara novu vrednost proizvoda. Utrošeni rad se reprodukuje zaradom, gde se pri utvrđivanju cene koštanja proizvoda zarade isplaćene radnicima… Read more →