Povrtarstvo

RAŠTAN i RUKOLA ljubimci potrošača

RAŠTAN i RUKOLA ljubimci potrošača

RAŠTAN i rukola – Potrošači u Vojvodini su stvorili nove navike. Obraćaju veću pažnju zdravstvenoj ispravnosti namirnica. Time se pruža mogućnost proizvođačima da ostvare ekonomsku dobit sa novim proizvodima. Nove (stare) biljke koje privlače pažnju su raštan i rukola. Raštan (lisnati kupus) ne formira glavicu već stabljiku sa slobodnim listovima. Mladi listovi se sabiraju u vezice i prenose na tržište…. Read more →

Sadnja lukova tokom prolećnih dana

Sadnja lukova tokom prolećnih dana

Sadnja lukova prolećnih dana. Lukovi zauzimaju značajno mesto među povrtarskim biljkama i u narodu se koriste masovno cele godine kao hrana, a najviše u jelima kao začin. Beli luk se kod nas gaji svuda gde i crni luk samo u znatno manjem obimu. Sem za ishranu, beli luk se koristi i u farmaciji za proizvodnju lekova. Karakterističan miris belog luka… Read more →

Kalcijumova djubriva, upotreba i namena

Kalcijumova djubriva, upotreba i namena

Kalcijumova djubriva se unose u zemljište plićim ili dubljim zaoravanjem, zavisno od starosti zasada, kao i fosforna i kalijumova đubriva. Za razliku od ostalih đubriva, ona se NE koriste za redovno đubrenje, nego izuzetno kaointerventno djubrenje u cilju popravke fizičko-hemijskih osobina zemljišta. Kalcijumova djubriva imaju veću primenu pri pripremi zemljišta za podizanje voćnjaka, u cilju popravke pH vrednosti (meliorativno đubrenje)…. Read more →

Supstrat, njegov sastav i značaj za razvoj biljaka

Supstrat, njegov sastav i značaj za razvoj biljaka

Supstrat, njegov sastav.  Paradajz i paprika su povrtarske vrste koje se najčešće gaje u zatvorenom prostoru i na otvorenom polju. Česte smene kultura u zaštićenom prostoru, produženje dužine proizvodnje i potrošnje svežih plodova na otvorenom polju, uslovljava proizvodnju iz rasada.  U svetu, a i kod nas, sve više se rasad proizvodi u kontejnerima po sistemu zaštićenog korena. Ova proizvodnja se… Read more →

Kako proveriti klijavost semena?

Kako proveriti klijavost semena?

Bliži se proleće, vreme za setvu i potrebno je pregledati seme. Tokom svake sezone ostane nam izvesna količina semena koju nismo posejali ili kojoj je istekao rok deklarisani setve i za koju je najbolje unapred utvrditi stepen klijavosti i tako olakšati rad tokom setve. Pod klijavim semenom podrazumevamo broj semenki koje su proklijale, a izražava se u procentu (%), u… Read more →

Rasad povrća – način setve, gajenja, pikiranja

Rasad povrća – način setve, gajenja, pikiranja

Rasad povrća – Pod rasadom se podrazumeva mlada biljka koja je prošla nekoliko faza organogeneze, formirala 4-10 listova, pocela formiranje ili se nalazi u fazi cvetanja i ima kvalitetno i dobro formirano stablo. Veliki broj povrtarskih vrsta se proizvodi iz rasada. Razlozi za to su višestruki: smanjen period vegetacije, manja potreba za kvalitetnim i skupim semenom, ujednacen porast nakon rasadivanja… Read more →

Krastavac setva tokom kalendarske godine

Krastavac setva tokom kalendarske godine

Krastavac setva – Krastavac predstavlja jednu od osnovnih povrtarskih kultura jer pored korišćenja u svežem stanju predstavlja jednu od najzančajnijih sirovina u prerađivačkoj industriji. U našoj zemlji krastavac se gaji na oko 7.000 ha a godišnje se preradi oko 10.000 t. U našoj zemlji krastavac za kišeljenje uglavnom se proizvodi u dva osnovna agrotehnička roka i to u prolećnoj setvi koja… Read more →

Opasnost - Stenica napada papriku

Opasnost – Stenica napada papriku

STENICA napadaKosmopolitska vrsta, sa arealom rasprostiranja u suptropskim podruučjima Amerike, Afrike, Azije, Australije i Evrope. Veruje se da je poreklom iz Regiona istočne Afrike, odakle se proširila po celom svetu. Zahvaljujući sve intenzivnijem saobraćaju i transportu na daleke destinacijeije. U tropskim predelima se reprodukuje tokom cele godine, a u umerenijim predelima ima 4-5 generacija godišnje. Ženka polaže od 30-130 jaja… Read more →

Ljubičasti krompir - nova prilika na tržištu!

Ljubičasti krompir – nova prilika na tržištu!

Promovisanje zdravstvenih benefita koje osigurava konzumacija ljubičastog krompira moglo bi da obezbedi njegovu promociju i dobijanje na važnosti te da podstakne proizvodnju. Potrošnja svežeg krompira u poslednjih nekoliko godina je opala usled povećanog fokusa potrošača na brzu hranu i jednostavnije pripreme obroka, a u prilog mu ne ide ni fama da je reč o namirnici koja je nezdrava i deblja…. Read more →