Povrtarstvo

Dobar Rasad - Dobar Rezultat

Dobar Rasad – Dobar Rezultat

Rasad – Proizvođači ranog povrća prilagođavajući vreme sadnje proizvodnim uslovima u zaštićenom prostoru, setvu i proizvodnju rasada povrća obavljaju u više rokova. Zavisno od setvenih rokova rasad povrća se nalazi u različitim fazama. Pre svega, proizvođačima koji će tek obaviti setvu savetujemo da za setvu koriste dezinfikovano i kvalitetno seme koje ima visoku biološku vrednost. Predsetveno tretiranje semena ima za… Read more →

MIKROBIOLOŠKA đubriva

MIKROBIOLOŠKA đubriva

MIKROBIOLOŠKA  đubriva – Svim ratarskim i povrtarskim usevima za rast i razvoj potreban je azot. Leguminozne biljke (soja, pasulj, lucerla, grašak ) u zajednici sa bakterijama (rhizobijum) svoje potrebe za azotom obezbeđuju ivezivanjem azota iz vazduha. Bakterije koje žive na korenu leguminoznih biljaka formiraju kvržice u kojima se vezuje elementarni azot iz vazduha i prevodi u azotno jedinjenje pristupačno biljkama. Nitragin… Read more →

Rani kupus !

Rani kupus !

Rani kupus – Pošto se kupus uzgaja iz rasada, rasad ranih sorti proizvodi se u toplim lejama u rano proleće. Na parceli na kojoj će se uzgajati kupus zemljište se u jesen poore na dubinu od 25-30 cm. Na proleće pre sadnje vrši se kultiviranje i drljanje pri čemu se zemljište još bolje usitni i izravna ili se naprave brazde,… Read more →

Rani rasad za zaradu u proleće

Rani rasad za zaradu u proleće

Rani rasad za zaradu -Rana proizvodnja rasada u našim uslovima najčešće se obavlja u toplim lejamakoje mogu biti različitog tipa i namene. U poslednje vreme veliki broj proizvođača koristi kontejnerske sisteme koji su praktičniji ali iziskuju značajnija sredstva, dok kod manjih proizvođača i dalje je zastupljen starinski način gajenja. Na dnu tople leje se stavlja izolacioni materijal koji je debljine… Read more →

Zaštita luka tokom cele sezone

Zaštita luka tokom cele sezone

Zaštita luka – Suzbijanje štetočina je značajna mera u proizvodnji lukova bez koje se ne mogu postići značajniji prinosi, a preventivno možemo ublažiti štete odabirom odgovarajuće parcele, i sprovođenjem pravilnog plodoreda. U daljem tekstu biće navedene najznačajnije (ekonomski) štetočine: 1. Zemljišne štetočine: gundelji – larve su grčice (Scarabaeidae); skočibube-larve su žičari (Elateridae) i podgrizajuće sovice (Noctuideae). Suzbijanje se vrši granulisanim insekticidima…. Read more →

Zimska zaštita i čuvanje poljomehanizacije

Zimska zaštita i čuvanje poljomehanizacije

Ovogodišnja poljoprivredna sezona skoro da je završena. Jesenja berba, oranje i đubrenje oranica su gotovi, a natprosečno toplo i sunčano vreme proteklih dana izmamilo je tek poneke ratare da svojim traktorima izađu na njive. Mašine i mnogi poljoprivredni mehanizovani priključci poput plugova, prskalica, sejalica, kosilica i balirki, već su spremljeni a čeka ih zimska pauza do ponovnog prolećnog izlaska na… Read more →

Humus osnov za uspešnu poljoprivredu i prinos

Humus osnov za uspešnu poljoprivredu i prinos

Humus je organska komponenta zemljišta,odnosno mrtva organska materija zemljišta nastala u procesu humifikacije tj. razgradnje organske materije mikrobiološkim putem. Prema nekim istraživanjima, humus ima tri puta veći kapacitet adsorpcije od mineralnih koloida. Dalje humus služi kao energetski izvor za većinu zemljišnih organizama, poboljšava trošenje i promenu organskog dela zemljišta, povoljno utiče na popravku i stabilizaciju strukture zemljišta, povećava sposobnost zemljišta… Read more →

Nega krompira tokom sezone

Nega krompira tokom sezone

Krompir, nega useva obuhvata agrotehničke mere u periodu od sadnje krtola krompira do vađenja novog proizvoda. U tom periodu neophodno je da se zemljište održi u rastresitom stanju, uz povoljnu vlažnost, bez korovske flore, da se gajene biljne vrste stimulišu hranivima i preduzmu odgovarajuće mere zaštite protiv bolesti i štetočina. Nega pre nicanja krompira U povoljnim uslovima proizvodnje zasađene, a… Read more →

Temperatura u rasadničkoj proizvodnji

Temperatura u rasadničkoj proizvodnji

Kada govorimo o rasadničkoj proizvodnji potrebno je posebno obratiti pažnju na temperaturu Temperaturaje uz supstrat, vodu i svetlost osnovni faktor u proizvodnji rasada. Ako imamo dodatni izvor toplote ispariće višak vode ili će biljka usled intezivnog rasta da je usvoji. A ako je leja hladna, imamo previše vlage u supstratu, a dan je tmuran, bez svetlosti imamo idealnu sredinu za… Read more →

Odnos potreba biljaka za vodom

Odnos potreba biljaka za vodom

Zalivni turnusi – Maksimalni vremenski interval (u danima) između dva uzastopna zalivanja u toku “špic” perioda, određen je odnosom između neto zalivne norme (nNz – količina vode koja se raspoređuje u toku jednog zalivanja, u mm ili m3/ha) i dnevnih neto potreba kultura za vodom (nETc, mm/dan ili m3/ha/dan : Tr = nNz/nETc Iz jednostavnog odnosa proizilazi da je interval… Read more →