Voćarstvo

Sistemi za navodnjavanje – izbor sistema i vode

Sistemi za navodnjavanje – izbor sistema i vode

Sistemi za navodnjavanje su odavno postala nužna. Veoma je VAŽNO – Koji sistem izabrati? Bez vode se ne može zasnovati ekonomski efikasna proizvodnja. Voda, koje u svežoj biljnoj masi ima i do 90%, služi kao prenosilac hraniva do mesta korišćenja ili skladištenja. Hranivo, koje mora biti rastvoreno u vodi da bi ga biljka mogla koristiti, unosi se preko korena. Iz… Read more →

Jabuka sistemi gajenja koji garantuju dobar rod

Jabuka sistemi gajenja koji garantuju dobar rod

Jabuka sistemi gajenja – Tokom poslednjih 50 godina došlo je do značajnog povećanja gustine sadnje u jabučnjacima, koja je dosegla neslućene razmere od čak 7.400 sadnica/ha. Savremeni trendovi u podizanju zasada jabuke baziraju se na 5 vrlo važnih principa: 1) Rodna stabla za dobre i redovne prinose traže odličnu osvetljenost krune; 2) Prosvetljenost krune jedan je od imperativa u savremenim… Read more →

Priprema zemljišta za sadnju Maline

Priprema zemljišta za sadnju Maline

Malina priprema – Kod pripreme zemljišta za podizanje zasada maline najćešći način je: -oranje cele površine, uz prethodno đubrenje stajnjakom takođe cele površine, -oranje pa zatim đubrenjem u redne trake stajnjakom, sredinom koje se malina sadi, -redukovana obrada zemljišta, oranjem redne trake u širini od oko 1,5 metara, zatim neorana traka širine 1-1,5 metara i tako naizmenično Malina priprema zemljišta… Read more →

Izbor sadnica JAGODE odlučuje o uspehu !

Izbor sadnica JAGODE odlučuje o uspehu !

Jagode izbor sadnica – Kvalitetan, sortno čist i zdrastveno ispravan sadni materijal je jedan od osnovnih preduslova uspešne proizvodnje jagode. Sadnica – živić jagode proizveden u standardnim matičnjacima mora biti zdrav, svež, dobro razvijen sa očuvanim centralnim pupoljkom, lisnom rozetom od najmanje 3 listića i dobro razvijenim korenom (dužine veća od 8 cm). Intersad je i ekskluzivni predstavnik italijanskog rasadnika… Read more →

Zaštita  MALINE posle završene berbe

Zaštita MALINE posle završene berbe

Tretiranje maline nakon završene berbe (sredina jula). Posle obavljene berbe treba ukloniti sve stare, dvogodišnje izdanke, treba odstraniti opalo lišće, obolele izdanke i sve izdanke sa zadebljanjima koja su nastala kao posledica oštećenja od prstenara. Njih obavezno izneti iz zasada i spaliti. Nakon berbe. potrebno je nastaviti sa navodnjavanjem, jer se tada priprema rod za sledeću godinu.Takođe, treba izvršiti i… Read more →

Vlažnost u plasteniku - optimalna vlažnost

Vlažnost u plasteniku – optimalna vlažnost

Vlažnost u plasteniku- Optimalna vlažnost zemljišta i vazduha u zaštićenom prostoru jedan je od preduslova za dobar rast i razvoj biljke.  Količina vode, vreme i način zalivanja zavise od vrste, sorte, načina gajenja, faze rasta ali i od spoljašnjih meteoroloških faktora. Postoje četiri grupe povrća u zavisnosti od potreba za vodom: povrće koje dobro usvaja vodu i intezivno je troši… Read more →

Berba Šljive za rakiju

Berba Šljive za rakiju

Šljive berba – Plod šljive požegače sa 13-16% šećera ima izuzetno hranjivu, a posebno u biološkom smislu i zaštitnu vriednost. On je pravi mali rudnik vitamina, mineralnih i pektinskih materija, organskih kiselina, celuloze i belančevina. U svemu tome plod šljive nadmašuje plodove mnogih vrsta voća.        Šljiva je dragocen plod za svežu potrošnju, sušenje i preradu u slatke prerađevine. Ona… Read more →

Organska Đubriva

Organska Đubriva

ORGANSKA  ĐUBRIVA Kao organska đubriva koriste se: stajnjak, kompost, treset, glisnjak, zelenišno đubrenje, treset, osoka, drveni pepeo, biljni rastvori i druge otpadne organske materije nastale kao sporedni proizvodi u prehrambenoj tehnologiji i industriji. U svetu se koristi čitav niz gotovih, deklarisanih vrsta organskih đubriva.  Krvno brašno (15% N, 1,3% fosfora, 0,7% kalijuma) koristi se kao azotno đubrivo (1,5 kg na… Read more →

Voćarstvo, uticaj uslova sredine na uspeh

Voćarstvo, uticaj uslova sredine na uspeh

Voćarstvo, uticaj uslova sredine – Prof dr Zoran Keserović savetuje. Savremena intenzivna proizvodnja voća u velikoj meri zavisi od uslova sredine. Ako uslovi spoljne sredine nisu odgovarajući, čak i najbolja sorta uz najbolju agro i pomotehniku neće dati dobre rezultate. Prirodni uslovi (klima, zemljište i položaj) pojedinih rejona u Srbiji, su izuzetno su povoljni za gajenje voća. Limitirajući faktori koji… Read more →

Dobar rod leske zavisi od oprašivanja

Dobar rod leske zavisi od oprašivanja

Leska je široko rasprostranjena voćna vrsta čiji se plod koristi u ishrani, za stonu potrošnju, za konditorsku i farmaceutsku industriju, a takođe je važan izvor hrane za mnoge divlje životinje. Sve veća tražnja lešnika, naročito kada je reč o konditorskoj industriji, rezultirala je podizanjem novih zasada. Da bi proizvodnja lešnika bila uspešna, prilikom podizanja zasada potrebno je izbeći mnoge greške… Read more →