3.5 Paradajz – Neparazitske bolesti

Neparazitske Bolesti

Trulež vrha ploda paradajza

Na vrhu ploda razvija se smeđa ili crna pega. Osnovni uzrok predstavlja nedostatak kacijuma u periodu intenzivnog razvoja ploda. Kolebanje vlažnosti zemljišta pri visokim temperaturama i prekomerna doza azota u toj fazi još više pospešuju pojavu ovog simptoma.

 

Ožegotine od sunca

Jako sunčevo zračenje dovodi do stvaranja ožegotina na plodovima koji su mu direktno izloženi. Izborom otpornijih (sa više lisne mase) sorata i mrežama za senčenje mogu se izbeći veće štete.

 

Pukotine ploda

Javljaju se u periodu obilnih padavina (ili navodnjavanja) i visokih temperatura, najčešće na otvorenom polju, gde je teško kontrolisati vlažnost zemljišta.

 

Deformacije plodova (mačije lice)

Vrh ploda je naboran i pun ožiljaka. Ako se tri nedelje posle cvetanja jave visoke ili niske temperature (van optimuma) veći procenat plodova imaće ovaj simptom.

 

Naduvani (prazni) plodovi

Niske ili visoke temperature, visoka relativna vlažnost i prekomerne količine azota onemogućavaju normalnu oplodnju što utiče na pojavu ovakvih plodova.

 

Loša obojenost ploda

Zreli plod oko čašice ima zelenu boju ili ta boja dobija žuto bele nijanse. Sorte su različito osetljive na ovu pojavu. Ona nastupa mnogo pre zrenja. Poremećena ishrana kalijumom i magnezijumom može pojačati lošu obojenost ploda. Ova odsutnost boje može da se javi na svim delovima ploda. Ovaj fiziološki poremećaj može se pomešati sa simptomima virusa ili pak sa ožegotinama od sunca.

Leave a Reply