Stručni tekstovi

Biofertilizacija

Biofertilizacija

Biofertilizacija . Postizanje velikih prinosa i ekonomskih rezultata u savremenoj poljoprivredi podrazumeva potpunu agrotehniku odnosno intenzivnu obradu zemljišta, navodnjavanje adekvatnu primenu đubriva, kompeksnu zaštitu biljaka odi bolesti i štetočina kao i maksimalno korišćenje genetskog potencijala gajenih biljaka. Ali, sve to prouzrokuje mnogobrojne negativne posledice na ekološki sistem i kvalitet života. Ubrzani razvoj biotehnologija, zasnovan na ekološkim principima, utiče da tradicionalni… Read more →

Jagnjad za tov – siguran put za ekonomsku dobit?

Jagnjad za tov – siguran put za ekonomsku dobit?

Jagnjad za tov – ekonomska dobit? Jagnjad se mogu toviti u dojnom periodu odnosno u periodu ishrane tečnom hranom do 90 ili do 120 dana uzrasta. Tov može biti i kraći jer se često dešava da kupac uslovljava telesnu masu do koje se mogu isporučivati utovljena jagnjad. Za prihranjivanje se koriste razne vrste žita kao što su: kukuruz, sirak, ovas,… Read more →

Syrah – širaz – vino koje vlada vinskim svetom

Syrah – širaz – vino koje vlada vinskim svetom

Nagradite drage osobe i sebe sa svetskim vinom SYRAH. Syrah je loza koja daje grožđe posebnih osobina. Brojne su legende o poreklu ove sorte, ali najveravatnije potiče iz doline Rone u Francuskoj. Proširio se na sve kontinente i pobrao pohvale. Australija, Južno Afrička Republika, Kalifornija, Argentina su neki od novih vinskih sila koje su “prigrlile” shyrah. Fenološka svojstva List syraha…. Read more →

Avgustovski Radovi u Pčelinjaku

Avgustovski Radovi u Pčelinjaku

Do sada smo ubirali plodove pčelarenja, ali sada moramo da se više posvetimo pčeli kako bismo je pripremili za zimovanje. Od nas zavisi kakve će nam zajednice ući u zimu. Ova godina, kada se sumiraju svi rezultati je za pčelare prosečna. Ali smo imali velike probleme sa trovanjem pčela na suncokretu. Sada su pojedini pčelari došli u situaciju da spasavaju… Read more →

Pravila u pečenju Rakije

Pravila u pečenju Rakije

Greške u proizvodnji voćnih rakija – Pri proizvodnji rakija, aparat za destilaciju tzv. kazan treba da je zado- voljavajućeg kvaliteta. On se uglavnom izrađuje od elektrolitičkog bakra. Debljina dna treba da je 6-8 mm- ukoliko je dno tanje može doći do progorevanja i dobijanja tzv ,,dimljive rakije“. Ono o čemu treba povesti računa, a što u praksi uglavnom i nije… Read more →

Osoka - prednosti i mane

Osoka – prednosti i mane

Tečni stajnjak ili OSOKA sadrži hranljive materije u oblicima koji su dostupni biljkama. Hranljiva vrednost sastojaka zavisi od vrste i kategorije životinja, načina uzgoja, vrste ishrane i od vremena i načina iznošenja na poljoprivredne površine. Tečni stajnjak može da sadrži u sebi veću ili manju količinu sredstava za dezinfekciju. Količina ovih sredstava je jedan od ograničavajućih faktora norme tečnog stajnjaka… Read more →

5.1 Paradajz - ČUVANJE PLODOVA PARADAJZA

5.1 Paradajz – ČUVANJE PLODOVA PARADAJZA

ČUVANJE PLODOVA PARADAJZA Patogeni u plod paradajza mogu dospeti na različite načine kako tokom gajenja tako i tokom berbe i skladištenja. Povrede pokožice ploda i plodne drške su potencijalni putevi za njihovo prodiranje. Takve plodove treba ukloniti pre nego što bolest počne intenzivno da se razvija. Na plodu se razvija veliki broj mikroorganizama, a posebno velike štete nanose Alternaria sp.,… Read more →

4.1 Paradajz - BERBA PLODOVA PARADAJZA

4.1 Paradajz – BERBA PLODOVA PARADAJZA

BERBA PLODOVA PARADAJZA Za lokalno tržište paradajz se bere u punoj biološkoj i fiziološkoj zrelosti, kada postigne karakterističnu, najčešće crvenu boju ploda. Zreli plodovi se čuvaju 3-4 nedelje na temperaturama 15-20oC, pri RVV oko 85%. Za udaljena tržišta plodovi se beru znatno ranije, u vreme pojave ružičaste boje na vrhu ploda. Postoje hibridi (long shelf life) koji nose genetsku opredeljenost… Read more →

3.11 Paradajz - BIOLOŠKO SUZBIJANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA

3.11 Paradajz – BIOLOŠKO SUZBIJANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA

BIOLOŠKO SUZBIJANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA Biološko suzbijanje štetnih insekata, bolesti i korova Gajenje paradajza u zatvorenom prostoru omogućava brzo razviće i razmnožavanje brojnih štetočina što nameće čestu primenu insekticida. Gajenje u polju ima svoje specifičnosti pre svega zbog manjeg napada štetočina ali su problemi primene insekticida slični. Paradajz se često konzumira u svežem stanju pri čemu je od berbe ploda do… Read more →

3.10 Paradajz - KONTROLA POJAVE I RAZVOJA REZISTENTNOSTI

3.10 Paradajz – KONTROLA POJAVE I RAZVOJA REZISTENTNOSTI

KONTROLA POJAVE I RAZVOJA REZISTENTNOSTI   Način delovanja pesticida Specifičan način na koji pesticidi suzbijaju štetne organizme poznat je kao mehanizam delovanja. Potrebno je upoznati se sa načinima delovanja pesticidа da bi se primenom odgovarajućih mera sprečila pojava rezistentnosti, tj. smanjile šanse za razvoj rezistentnosti. Na ovaj način se održava efikasnost većeg broja pesticida koji se mogu koristiti za zaštitu… Read more →