Stručni tekstovi

2.3 Paradajz – setva/rasađivanje – Rasađivanje

2.3 Paradajz – setva/rasađivanje – Rasađivanje

Za rasađivanje paradajza temperatura zemljišta treba da bude 15-16oC. Rasađivanje je najbolje obavljati po oblačnom vremenu, u večernjim ili jutarnjim časovima. Zemljište pred rasađivanje treba dobro pripremiti (10-15 dana pre sadnje), da bi se zemlja slegla. Gustina sadnje može biti manja ili veća, u zavisnosti od sorte/hibrida, sistema gajenja, plodnosti zemljišta, ranostasnosti. Prilikom utvrđivanja gustine, najbolje je poštovati preporuke proizvođača… Read more →

2.2 Paradajz – setva/rasađivanje – Način gajenja

2.2 Paradajz – setva/rasađivanje – Način gajenja

Paradajz – Način gajenja 1-Proizvodnja u zaštićenom prostoru Najveći deo robne proizvodnje ploda paradajza obavlja se u raznim oblicima zaštićenog prostora, sa i bez dopunskog zagrevanja. Zastupljeni su sledeći tipovi proizvodnje: Rana zimsko-prolećna, Rana prolećna i Kasna Gajenje paradajza za svežu potrošnju u najvećem obimu (95%) se obavlja preko proizvodnje rasada, dok se industrijski paradajz najčešće proizvodi direktnom setvom semena.  … Read more →

2 Paradajz - setva/rasađivanje - Izbor semena

2 Paradajz – setva/rasađivanje – Izbor semena

Paradajz – setva/rasađivanje Izbor semena Pravilnim izborom semena ili sadnog materijala obezbeđuje se zdrav početni biljni materijal i time smanjuje mogućnost zaražavanja biljaka patogenima koji se ovim putem prenose. Kod izbora sorte/hibrida posebna pažnja je usmerena na: Rodnost Kvalitet plodova Uniformnost i tržišnost Vreme sazrevanja Tolerantnost na bolesti i štetočine KVALITETNO, DEKLARISANO SEME predstavlja KLJUČ USPEŠNE PROIZVODNJE!  Seme – zakonski… Read more →

Paradajz - pre setve/rasađivanja

Paradajz – pre setve/rasađivanja

1-Praćenje pojave i upravljanje razvojem rezistentnosti u plodoredu.   U cilju održanja efikasnosti postojećih pesticida, bitno je ustanoviti pojavu i upravljati razvojem rezistentnosti. Rezistentnost na pesticide u plodoredu Pojava populacije štetnih organizama smanjene osetljivosti prema nekom pesticidu naziva se rezistentnost. Ona za posledicu ima manju efikasnost pesticida, što prouzrokuje gubitke u prinosu ili kvalitetu gajene biljke. Potrebno je voditi računa… Read more →

Šljivovica - Tehnologija Proizvodnje

Šljivovica – Tehnologija Proizvodnje

Šljiva je oduvek imala i do danas je sačuvala vodeće mesto u našem voćarstvu. Ona čini oko 60% ukupnog broja svih voćnih stabala i približno istim procentom učestvuje i u ukupnoj proizvodnji voća. Po proizvodnji šljive naša zemlja je nekada bila prva u svetu. Izraziti šljivarski rejon je zapadni deo Srbije. Ovakvoj rasprostranjenosti šljive doprineli su, pre svega, vrlo povoljni… Read more →

Bistrenje Vina

Bistrenje Vina

Poslije završetka alkoholne fermentacije u vinima se intenzivno odvijaju taloženja različitih materija. Raznim taloženjima vino se oslobađa nestabilnog dijela nekih svojih sastojaka. Spontanim bistrenjem vina može se dobiti vino dobre bistrine i zadovoljavajuže stabilnosti. Međutim, tržište vina traži bistra i stabilna vina, a interes proizvođača često je da se što prije stigne na tržište, što spontano bistrenje čini neprihvatljivim u… Read more →

Voćne Rakije - Tehnologija proizvodnje

Voćne Rakije – Tehnologija proizvodnje

Sirovine Rakija se može proizvoditi od svih voćnih vrsta koje sadrže šećer iz kojeg u toku alkoholne fermentacije nastaje alkohol. Najpogodnije voćne vreste za proizvodnju rakije su jabučaste (jabuke i kruške) i koštičave vrste (šljive, trešnje, višnje, kajsije i breskve). U nekim zemljama rakija se proizvodi i od bobičastog voća (maline, ribizle, kupine itd.). Lozovača i komovica se proizvode od… Read more →

Rasad povrća – način setve, gajenja, pikiranja

Rasad povrća – način setve, gajenja, pikiranja

Rasad povrća – Pod rasadom se podrazumeva mlada biljka koja je prošla nekoliko faza organogeneze, formirala 4-10 listova, pocela formiranje ili se nalazi u fazi cvetanja i ima kvalitetno i dobro formirano stablo. Veliki broj povrtarskih vrsta se proizvodi iz rasada. Razlozi za to su višestruki: smanjen period vegetacije, manja potreba za kvalitetnim i skupim semenom, ujednacen porast nakon rasadivanja… Read more →

SETVA paradajza u decembru mesecu

SETVA paradajza u decembru mesecu

SETVA paradajza – Proizvodnja u plastenicima je već počela. Paradajz se rano seje – u plasteniku sa grejanjem već u decembru, bez grejanja polovinom januara. Rokovi sadnje paradajza zavise od vrste zaštićenog prostora i mogućnosti zagrevanja,  a oni se mogu tačno planirati u odnosu na specifične zahteve tržišta. U zavisnosti od vremena setve i dozrevanja paradajza proizvodnja može biti: rana… Read more →

Ponašanje pčela tokom zime

Ponašanje pčela tokom zime

Iako se nalaze u fazi zimskog mirovanja, pčele pod krovom košnica obavljaju važan posao od kojeg zavisi koliko će meda poteći u godini pred nama. “Pčele se trenutno nalaze prvoj fazi, što znači da su one počele da zanose novo leglo koje će naslediti postojeće pčele u košnici i te novonastale pčele imaju zadatak da u narednom periodu stvore odgovrajući… Read more →