PLASTENIK i ostvarena dobit – primer

krastavac-lungo-verde-degli-ortolani-10-semenki_slika_o_48483813PLASTENIK i ostvarena dobit – Proizvodnja krastavica u plastenicima je izuzetno čist ekološki postupak. Biljni ostaci se iznese, melju i kompostiraju na gazdinstvu, tako da otpad nakon proizvodnje nije ekološki zagađivač. Primena veštačkih đubriva i ostalih hemijskih sredstava je minimalna jer su biljke osetljive na veću koncentraciju hemijskih sredstava tako da su njihovi rezidui u tlu zanemarivi. Takođe, ekonomska isplativost proizvodnje je urađena pri optimalnim tehničko-tehnološkim uslovima, kao što su: dobra prostorna izoliranost od mogućih izvora zagađenja, minimalna zagađenost vazduha, odličan kvalitet vode za navodnjavanje i visoki nivo plodnosti zemljišta.

Ekonomska isplativost proizvodnje krastavca u zaštićenom prostoru promatrana je na plasteničkoj površini 7 plastenika od 100 m2 (20 x 5 m) pri čemu su korišteni sledeći ekonomski pokazatelji:

  1. stopa ekonomičnosti (odnos ukupnih prihoda i ukupnih rashoda pomnoženih sa 100) i
  2. stope rentabilnosti (odnos neto dobiti i predračunske vrednosti investicije).

Plastenik površine je postavljen je na delu površine koja se nalazila pod crvenom detelinom. Ova parcela zadovoljava sve uslove za plasteničku proizvodnju krastavca. Prostorno je izolirana od mogućih izvora zagađenja, zagađenost vazduha je minimalna, kvalitetu vode za navodnjavanje na istoj parceli je odličan (bunarska voda). Gazdinstvo je opremljeno neophodnom sitnom mašinama za obradu zemljišta sa adekvatnim skladišnim prostorom za repromaterijal i kratkotajno skladištenje gotovih proizvoda. Projekat se odnosi na razdoblje od 3 godine.

Ukupni prihodi su      1.584.000 dinara

ukupni rashodi su         844.818 dinara

neto dobit je                    665.264 dinara

Ocena efikasnosti investicijskog projekta: Ekonomski pokazatelji investicije

a) Ekonomičnost

Stopa ekonomičnosti: [/ highlight]

Ukupno prihod             1.584.000

 Ukupno rashodi             844.818

(1.584.000   /   844.818) * 100

stopa ekonomicnosti = 1,87 (%)

b) Stopa akumulativnosti:

(Neto dobit x 100) /  Ukupno prihodi

= 665.264 x 100  /    1.584.000

= 41,99 (%)

 c) Stopa rentabilnosti investicije:

Neto dobit  (ND)  665.264

Predračunska vrednost investicije (PVI)

    2.330.960

ND x100 / PVI= 28,54%

 

d) Vreme povrata investicije:

Ukupna vrednost investicije 2.330.960 = 3,5 godine

Neto dobit je                                  665.264

 

Sumirajući rezultate do kojih se došlo u oceni efikasnosti biznis plana može se doći do sledećih zaključaka:

– Projekt je ekonomičan (stopa ekonomičnosti 1,87%);

– Projekt je akumulativan (stopa akumulativnosti 41,99%)

– Projekt je rentabilan (stopa rentabilnosti 28,54)

– Vreme povrata investicije je 3 godine i pet meseci

Shodno gore navedenim zaključcima može se konstatovati da je investicioni projekat u ekonomskom i finansijskom smislu opravdan.

Dragana Jelić, master menadžer

agrotrlinfo

Leave a Reply