4.1 Paradajz – BERBA PLODOVA PARADAJZA

BERBA PLODOVA PARADAJZA

Za lokalno tržište paradajz se bere u punoj biološkoj i fiziološkoj zrelosti, kada postigne karakterističnu, najčešće crvenu boju ploda. Zreli plodovi se čuvaju 3-4 nedelje na temperaturama 15-20oC, pri RVV oko 85%. Za udaljena tržišta plodovi se beru znatno ranije, u vreme pojave ružičaste boje na vrhu ploda.

Postoje hibridi (long shelf life) koji nose genetsku opredeljenost za dugo čuvanje i naknadno dozrevanje plodova. Ovi genotipovi imaju čvrste plodove i pogodni su za transport na veće udaljenosti. “Shelf life” tipovi paradajza mogu se posle branja čuvati nekoliko nedelja u odgovarajućim uslovima (temperatura 10oC i RVV80 %). Gajenje ovakvih hibrida posebno ima smisla ukoliko se paradajz gaji u kasnoj plasteničkoj proizvodnji bez dopunskog zagrevanja, kada se plodovi moraju ubrati bez obzira što nisu fiziološki zreli, ukoliko preti opasnost od izmrzavanja.

Prinosi se kreću od 5 do preko 50kg/m2, što zavisi od sorte, načina gajenja, vremena i dužine proizvodnje. U staklenicinma sa dopunskim osvetljenjem postižu se prinosi preko 70kg/m2.

Pri određivanju momenta berbe važno je voditi računa o periodu koji je protekao od poslednje primene preparata za zaštitu (karenca) kako na tržište ne bi dospeli plodovi u periodu karence čija bi upotreba mogla imati posledice po ljudsko zdravlje.

Osnovna načela berbe (Good Agricultural Practices – Dobra poljoprivredna praksa)

  1. Berba se obavlja u jutarnjim ili večernjim satima (suvi plodovi),
  2. Higijena berbe mora biti na visokom nivou (toaleti, mesta za pranje ruku, ..),
  3. Plodove prilikom berbe treba sačuvati od mehaničkih povreda,
  4. Povređene i obolele plodove odstraniti pre berbe i ne mešati sa dobrim plodovima,
  5. Gajbice za berbu moraju biti nove i čiste i prilikom berbe ne smeju doći u dodir sa zemljom,
  6. Beru se samo plodovi prispeli za berbu, a optimalna zrelost određena je namenom ploda (prodaja, transport, čuvanje).

Kvalitet plodova i pakovanje

Radi stavljanja u promet paradajz se razvrstava u dve klase : Extra klasa i I klasa (I kategorija i II kategorija). Bobica paradajza treba da je dovoljno razvijena, cela, zdrava i čista, bez prisustva stranog mirisa.

Ekstra klasa

Plodovi su prečnika 60-70mm i težine 150-220g. Plodovi su tipični za sortu po boji, obliku i razvijenosti. Plod treba da je ujednačeno zreo, čvrst, gladak i ravnomerno obojen bojom karakterističnom za sortu. Toleriše se 3% plodova koji neispunjavaju uslove za ovu klasu, ali moraju ispuniti uslove niže klase.

 

I (prva) klasa (I kategorija i II kategorija)

U I klasu I kategorije svrstavaju se plodovi paradajza prečnika 50-60mm i težine 110-150g. U I klasu II kategorije svrstavaju se plodovi paradajza prečnika 40-50mm i težine 80-110g.

Plodovi paradajza prve klase (I i II kategorija) moraju biti od dobrih sorata, dovoljno razvijeni, bez zelenih plodova, nedostataka i oštećenja (od bolesti i štetočina).

Plodovi paradajza se pakuju u nove i čiste srednje otvorene letvarice ili kartonske kutije. Paradajz treba da je ujednačen, istog porekla, sorte i kvaliteta. Pakovanje obezbeđuje plodovima potpunu zaštitu i bezbednost.

Dozrevanje plodova

Zelene plodove namenjene dozrevanju beremo kada dostignu odgovarajuću veličinu ili pred prve mrazeve. Zdravi plodovi bez mehaničkih oštećenja se pakuju u plitke letvarice u jednom redu sa plodnom drškom okrenutom na gore. U letvarice se između zelenih plodova stavljaju i zreli plodovi (do 10%). Oni produkuju etilen (gas) koji ubrzava sazrevanje zelenog paradajza. Optimalno dozrevanje je na temperaturi od 20oC i relativnoj vlažnosti vazduha od 90%. Umesto zrelih plodova kao izvor etilena možemo koristiti i zrelo voće ili povrće koje ga prirodno mnogo produkuje (banana, jabuka, kruška).

Na ovaj način se može produžiti period prodaje zrelog paradajza i do 45 dana.

Dozrevanje paradajza tokom dve nedelje na različitim temperaturama :

Nivoi zrelosti ploda paradajza:

 

Leave a Reply